Sherbimet Tona

Shitje

Kompresor ajri,gjeneratore te rinj dhe te perdorur

Read More

asistence

Ofrojme instalime, mirmbajtje  per ndermarjet e medha, private dhe ente publike.

Read More

Konsulence Teknike

Bashkpunimi me firmat ITALIANE

Read More