Asistence

Specializim

E SPECIALIZUAR ne asistencen dhe shitjen e artikujve te rinj dhe te perdorurura dhe me qeradhenje
te gjeneratoreve, kompresoreve, motokompresoreve, elevatoreve, (piruna, transpalet ) dhe mjeteve te
tjera industriale. Ofrojme instalime, mirmbajtje  per ndermarjet e medha, private dhe ente publike.

Konsulence Teknike

Paisur me personel te kualifikuar dhe teknologjine bashkohore, per ti dhene klientit final zgjedhen
e duhur. Bashkpunimi me firmat ITALIANE ne keto fusha sjell edhe eksperjencen e tyre shumevjecare.