Rreth-nesh

Energy and Air SHPK është një nderrmarje e re dhe dinamike, e cila me ane te inovacionit dhe evolucionit teknologjik  të kompresoreve me ajer ka si mision te plotesoje kerkesat e klientit me produkte dhe zgjidhje moderne dhe te besueshme për një gamë të gjerë të aplikimeve.

Ju ofrojme artikuj dhe makineri cilesore dhe te certifikuar me standartet e Komunitetit Evropian. Gjithashtu ju ofrojme sherbime dhe asistence teknike me personel te specializuar ne fushat perkatese. Sherbimi eshte i shpejte,cilesor dhe me garanci. Preventive qe behen ne baze te
nevojave te ndermarjeve dhe privateve te sakta dhe te shpejta.